شماره تماس: 5982-041

واتساپ: 09999925981

آدرس: تبریز، خیابان والمان، ابتدای سنگفرش ارک، نبش کوچه خلیفه گری، ساختمان آتامان، طبقه دوم